Svenska

Svenska

English

English

Om Coola Skola

Coola Skola startade år 2004 när Göran Beskow och Jesper Svenson hade en idé om hur man på ett enkelt sätt kan kartlägga hälsostatusen hos människor. De tog denna idé och presenterade den för Folkhälsocentrum i Oskarhamn under ledning av Överläkare Lennart Hellström. Där fanns redan en grupp bestående av representanter från skola, skolhälsovård och Folkhälsocentrum. Joep Perk, professor i hälsovetenskap deltar i gruppen och bestämde sig för att göra Coola Skola till ett forskningsprojekt. Nu finns en s.k validerad modell som kallas “Höntgen”. Forskningsresultat har publicerats och utvecklingen fortsätter.

"Höntgen" är ett webb-baserat mätinstrument där elever svarar på en mängd frågor och får en omedelbar feedback vid testets slut. Både hur elevens levnadsvanor ser ut och hur pass bra hennes kunskaper är om kost, motion och droger. Samtidigt ser läraren på en graf den exakta spridningen på kunskaper och vanor i hennes klass och kan sedan följa klassens utveckling över åren på en trendgraf. Modellen är i första hand utvecklad för skolelever årskurs 6-9 och mäter även elevens konditionsvärde baserat på steptest-resultat.

Höntgen har testats och vidareutvecklats under mer än fem års tid på Åbyskolan i Gamleby och Vallhallaskolan i Oskarshamn. Innan den första “riktiga” versionen var klar den 20e augusti 2009 hade den då validerats på över 300 elever. Tanken med Höntgen var att den skulle utvecklas under dataspels-liknande former för att göra det intressant för eleven att utföra testet. Denna process kommer ständigt vara under utveckling.

Under årens lopp har det varit långa och ständiga diskutioner om hur arbetet ska byggas upp runt omkring Höntgen. Vi har alltid varit överens om att det måste vara en intressant och naturlig mötesplats för både elever och lärare, men på vilket sätt har inte varit lika enkelt. Turerna har varit många och ett tag såg det ut som att Coola Skola skulle bli en renodlad nättidning, och ett tag såg det ut som att det skulle bli en interaktiv läroplats där eleverna skulle gå runt i en “Sims” liknande miljö och utveckla både sin hälsa och sina kunskaper. Till slut enades vi om att Coola Skola skulle bli en säker community som endast elever och lärare har tillgång till. Detta för att föräldrarna ska kunna känna sig säkra på att deras barn vistas i en trygg miljö på internet. Coola Skola är idag en ständigt växande kunskapsbank med hälsofrämjande verktyg. Sidan är dessutom ett underlag för diskussioner, både mellan elever och mellan lärare där de kan stödja och hjälpa varandra i arbetet med att göra skolan till en bättre arbetsplats och en bättre studiemiljö för eleverna.

Logo 1

2004-2009

Logo 3

2009-2010

Logo 4

2010-2011

Logo 5

2011-


Logga in

 

 


Testa Höntgen!

Är du nyfiken på hur det är för eleverna att göra Höntgen-testet? Prova själv!

Höntgen

Till testet
Press | Om Coola Skola

Kontakt Coola Skola är ett projekt av The Cool School Factory AB | © av densamme 2020 | Facebook twitter

Kontakta oss